Nawigacja

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zagadnienia

Termin

Sposób realizacji

1

Spotkanie wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych IV – VII, zebranie propozycji do planu pracy Samorządu Szkolnego

wrzesień

 • Sporządzenie planu pracy samorządu szkolnego na rok szkolny 2017/2018

2

Wybór samorządu szkolnego

wrzesień

 • Zgłoszenie kandydatów
 • Spotkanie organizacyjne
  z kandydatami
 • Przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego poprzez tajne głosowanie
 • Liczenie głosów
 • Ogłoszenie wyników głosowania

3

Włączanie się w przygotowania do uroczystości szkolnych

Zgodnie z ustalonym harmonogramem uroczystości

 • Prowadzenie uroczystości
 • Przygotowanie dekoracji

4

Udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Dar Serca, zbieranie zakrętek oraz innych.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem

 • Zbiórka pieniędzy, usypanie „Góry grosza”
 • Ogłoszenie konkursu na najzabawniejszą i najładniejszą puszkę do zbiórki monet
 • Zbiórka artykułów spożywczych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin

 

5

Organizacja dyskotek szkolnych

Według ustaleń

 • Dyskotek na dzień chłopaka, walentynki

6

Włączenie się w Dnia Bez Przemocy

Czerwiec

 • Opracowanie wspólnie z panią pedagog planu przebiegu Dnia bez Przemocy

7

Mikołajki

grudzień

 • Przygotowanie wizyty św. Mikołaja w szkole

9

Walentynki

luty

 • Dyskoteka Walentynowa
 • Poczta walentynkowa

10

Praca na rzecz wolontariatu

Według potrzeb

 • Zbiórka środków finansowych na konkretny cel

11

Uczniowie współgospodarzami szkoły

według potrzeb

 • Spotkania z dyrekcją szkoły, konsultowanie i uzgadnianie spraw związanych z pracą samorządu szkolnego (szczęśliwy numerek, kolorowy rok szkolny)
 • Organizowanie konkursów

12

Blok informacyjny

cały rok

 • zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji o prowadzonych działaniach samorządu szkolnego
 • aktualizacja gazetki ściennej

13

Podsumowanie pracy samorządu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

koniec roku szkolnego

 • spotkanie samorządu szkolnego i przedstawienie rezultatów z realizacji zadań
  w całym roku szkolnym

 

W planie pracy Samorządu Szkolnego    przewiduje się zmiany, które mogą wynikać z bieżących potrzeb szkoły.

Opiekunowie:

p. Monika Różyc

p. Aleksandra Sławek

                                                                 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy
  ul. Szkolna9
  27-660 Koprzywnica
 • 015 8476123
  numery wewnętrzne:
  sekretariat-3
  gabinet wicedyrektora- 4
  biblioteka-5
  gabinet pedagoga- 6
  świetlica-7

Galeria zdjęć