Nawigacja

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Bezpieczna droga do szkoły Moda na czytanie Innowacja pedagogiczna-SEGREGUJSZ, WIĘC ZYSKUJESZ Nauczanie interdyscyplinarne-realizacja projektu IPNI PROGRAM EDUKACYJNY „ TRZYMAJ FORMĘ”. Program edukacyjny OWOCE I WARZYWA W SZKOLE Nie Pal Przy Mnie, Proszę UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE „UMIEM PŁYWAĆ” Realizujemy projekt ,,Kompetencje kluczowe – budujemy od najmłodszych lat”

Innowacje pedagogiczne

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego  w Koprzywnicy, uczestniczyła w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą wiedzy”, który finansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny. 7 czerwca 2011 r. ,uczniowie klasy I„a” realizujący III etap projektu, podczas pokazu efektów zaprezentowali swoje zdolności przed zaproszonymi gośćmi i rodzicami .

           Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów, skierowane na rozwój kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Na etapie młodszego wieku szkolnego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału intelektualnego. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia.
       Powyższe założenia oparte na teorii Howarda Gardnera zapewniły uczniom klasy I a  Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy, która uczestniczyła w projekcie start na miarę uzdolnień, możliwości i potrzeb, eliminując jednocześnie niepowodzenia szkolne.
       Po przeprowadzeniu obserwacji i zebraniu informacji od rodziców ,Renata Kaczor- Zwolska odpowiedzialna za przebieg III etapu projektu, dokonała diagnozy wstępnej każdego dziecka, określając  dominujące profile  inteligencji. Następnie opracowała autorski program zajęć pod hasłem „Ucząc się i bawiąc, poznajemy siebie i odkrywamy świat.”, który pozwolił rozwinąć indywidualne zdolności uczniów. Zajęcia rozplanowano na 50 godzin pozalekcyjnych. Prezentacja efektów projektu pod tytułem „Rodzina to klucz do szczęścia” ,łączyła wszystkie rodzaje aktywności dzieci i przeprowadzona została z wykorzystaniem środków dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu. Najmłodsi wychowankowie zaprezentowali się świetnie. Śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach, recytowali wiersze, prezentowali umiejętności sportowe, aktorskie,  przyrodnicze  i interpersonalne .
     Pokaz efektów projektu swoją obecnością uświetnili m. in. burmistrz M i G Koprzywnica p. Marek Jońca, przewodnicząca
Rady M i G Koprzywnica
p. Anna Paluch, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy p. Mirosława Komaniecka . Dyrektor szkoły p. Teresa Majczak na zakończenie pogratulowała uczniom klasy I  sukcesów i nabytych umiejętności. Udział w projekcie był dla dzieci wspaniałą przygodą, niosącą wiele radości i pozytywnych emocji. Każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.

 

Renata Kaczor- Zwolska

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy
  ul. Szkolna9
  27-660 Koprzywnica
 • 015 8476123
  numery wewnętrzne:
  sekretariat-3
  gabinet wicedyrektora- 4
  biblioteka-5
  gabinet pedagoga- 6
  świetlica-7

Galeria zdjęć