Nawigacja

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 •  POTYCZKA POD SPERANDĄ – 1864 r.

                                      

    POTYCZKA POD SPERANDĄ – 1864 r. - Obrazek 1W XVIII wieku narastały problemy wewnętrzne Polski polegające na słabości władzy królewskiej i  rosnącym zagrożeniu zewnętrznym. W tym czasie sąsiedzi Rzeczypospolitej – Rosja, Prusy i Austria, rośli w siłę. Dzięki przeprowadzonym reformom stały się europejskimi potęgami i wykorzystując słabość Polski zaczęły nam zagrażać. Ostatecznie w 1795 r. dokonując trzeciego rozbioru ziem polskich usunęły Rzeczpospolitą z mapy Europy na 123 lata.

  Na przekór nasilającej się germanizacji i rusyfikacji duch polskości przetrwał najtrudniejsze dla Polaków czasy zaborów.

  „Zgniotą nas tyrany – powstaniem na nowo!

  I naostrzym znowu zardzewiałe noże!

  I ginąc za Ciebie, Wolności – Królowo,

  Znów modlić się będziem krwią i łzami Boże!”

  - pisał Henryk Merzbach.

  Silna tęsknota za wolnością poprowadziła Polaków do walki. Nasilający się terror i ucisk były przyczyną największego zrywu wolnościowego, powstania, którego wybuch został przyśpieszony z powodu przymusowego poboru do wojska rosyjskiego i ustalony na 22 stycznia 1863 r.

  A poeta Włodzimierz Wolski w wierszu „Marsz powstańców” tak nawoływał:

  „ Za ojców, braci kości bielejące
  W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
  Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
  Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał.
  Za plemion całych zmarnowane lata,
  Co im w zepsuciu truto myśl i cześć,
  Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
  Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść.
  Na bój, Polacy, na święty bój!”

  Przez półtora roku powstańcza armia prowadziła wojnę z rosyjskim imperium. Stoczono w niej około 1200 bitew i potyczek. Jeden z końcowych akordów rozegrał się tu  na ziemi koprzywnickiej. Nasilenie walk w rejonie Koprzywnicy nastąpiło po tragicznym w skutkach ataku powstańców w lutym 1864 r. na garnizon wojsk moskiewskich w Opatowie. Nie udało się stworzyć sytuacji zaskoczenia, w wyniku czego oddziały korpusu wojsk generała Hauke-Bosaka zostały rozbite. Wydano rozkaz o ewakuacji powstańców do Galicji i złożenia broni przed Austriakami. Poszczególne kompanie przybyły w rejon Koprzywnica-Łoniów-Osiek, skąd miały się przedostać przez Wisłę.  Pomiędzy Ciszycą a Łukowcem znajdował się majątek Speranda, to tu miała nastąpić przeprawa . Nocą grupa rekonesansowa ostrzelała jadący od Sandomierza silny patrol kozacki, który się wycofał, by rano w podwojonej sile wyruszyć na przeszukanie terenu. Wczesnym rankiem 15 marca przebudzeni ze snu żołnierze dowiedzieli się, że zostali opuszczeni przez sztaby obydwóch oddziałów. Pozbawieni dowództwa, przeświadczeni o nieuchronnym końcu powstania, korzystając z podstawionych chłopskich furmanek ruszyli ku rzece. Tymczasem w rejon przeprawy przybyło ok. 60 kozaków otwierając ogień do powstańców. Odpierając atak powstańcy zostali przyparci do brzegu rzeki. Wielu poległo, około 250 dostało się do niewoli rosyjskiej. Część naprędce wyrywając deski z pobliskich stodół  zbijała tratwy, by pokonać rzekę. Na drugim brzegu ostrzelali ich austriaccy huzarzy. Byli i tacy, którzy w desperacji usiłowali przepłynąć wpław wzburzone i zimne wody Wisły, ale w niej utonęli.  Garstkę powstańców wyprowadził z tej potyczki kapitan Stankiewicz kierując się w głąb kraju z nadzieją połączenia się jeszcze z innymi oddziałami powstańczymi.

  W zrywie styczniowym zginęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców, blisko tysiąc rozstrzelano, 38 tysięcy skazano na katorgę, a około 10 tysięcy wyemigrowało.  Za pomoc powstańcom władze carskie ukarały wiele miast, w tym  Koprzywnicę, odbierając mieszkańcom prawa miejskie i usuwając stąd także zakon cystersów.

   „Powiedzą ludzie roztropni: ale powstanie się nie udało. Czy nie lepiej było żyć spokojnie w pracy organicznej, budować, naprawiać drogi, uprawiać ziemię, rozwijać techniczne urządzenia, poprawiać ekonomiczny byt narodu, spokojnie, cicho? Niewątpliwie, byli zwolennicy i takich kierunków. Wiemy, że i dzisiaj istnieją narody, które stawiają to sobie za ideał. Osiągając ideał pragmatyczny, pozytywny, realny, dotykalny, ideał pełnej misy chleba, coś jednak przy tym zatracają, na jakimś odcinku ubożeją. Jesteśmy świadkami życia wielu narodów dostatnich, które zagubiają wrażliwość na swoje dzieje ojczyste, na przeżycia narodowe, na poczucie wspólnoty z narodem. (…) Najbardziej zubożonymi i niewolniczo przytrzymanymi za skrzydła ducha są takie narody, które postawiły sobie zbyt wąski ideał. Jest to przeciwne naturze człowieka, która jest bardzo wszechstronna (…)” – pisał Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński

  Pomimo klęski militarnej powstanie styczniowe przyspieszyło uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim, ogromnie rozszerzyło i  umocniło świadomość  narodową. W walce z zaborcą zjednoczyło rodzący się nowoczesny naród. Polacy wyszli z tego powstania wewnętrznie wzmocnieni. Ten zryw narodowy miał wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń, spowodował też ponowne wysunięcie sprawy polskiej na arenę międzynarodową.  Ostatecznie przynosząc nam wolność po I wojnie światowej.

   

                                                                                                            Teresa Majczak

   

 • DEKANALNY KONKURS BIBLIJNY

  DEKANALNY KONKURS BIBLIJNY - Obrazek 1W piątek 16 marca 2018r. w naszej szkole odbył się konkurs biblijny, którego tegorocznym tematem była Ewangelia wg. św. Marka. Zmagania podjęło 22 uczniów z różnych szkół naszego regionu. Ciepłe słowa powitania i życzeń sukcesu skierowali do uczestników: ks. Paweł Piędzio, dyrektor ZPO Mirosław Sarzyński oraz burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca. Następnie uczniowie przystąpili do wypełniania testu. Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz wyłoniono laureatów, którzy wezmą udział w finale konkursu w Sandomierzu.

  W dwóch kategoriach wiekowych najlepszymi okazali się:

  Gimnazjum – 2 uczniów ze szkoły w Osieku

  Szkoła podstawowa – uczennica z Łoniowa oraz Osieka.

   

  Jak widać Osiek w tym roku górą. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie finałowym.

  ks. Paweł Piędzio

 • LAURY W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU GMINNYM

   

  LAURY W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU GMINNYM - Obrazek 1W dniu 16.03.2018r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się na szczeblu gminnym XXXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Gości oraz uczestników turnieju ciepło powitał życząc wszystkim sukcesów, dyrektor ZPO p. Mirosław Sarzyński.

  W jury turnieju pracowali:

  • st. kpt. Tomasz Chmielewski z KP PSP w Sandomierzu
  • prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Koprzywnicy Piotr Frańczak
  • komendant Gminny OSP– Stefan Chmielowiec
  • prezes OSP Zdzisław Cebuchowski
  • Barbara Toś-pracownik UG odpowiedzialna za organizację konkursu

  Do uczestników turnieju swoje słowo skierował również Burmistrz MiG Koprzywnica p. Marek Jońca, który wyraził radość, że dzieci i młodzież rozwijają wiedzę pożarniczą.

  W rywalizacji turniejowej uczniowie uczestniczyli w trzech grupach.

  I grupa: klasy I-VI szkoła podstawowa.

  II grupa: klasy VII szkoła podstawowa i gimnazjum.

  III grupa: klasy ponadgimnazjalne.

  Najlepszą wiedzą w grupie II wykazała się Dominika Bryła, uczennica klasy VII b. Trzecie miejsce w grupie I wywalczyła Karolina Fudala, uczennica klasy VI b. W grupie najstarszej bez zmian, czyli jak w roku poprzednim swoją wiedzę potwierdziła Kamila Klubińska, która zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

  Jak co roku były emocje i niepewność, ponieważ do turnieju na szczeblu powiatowym przechodzi tylko jedna osoba. Każdy uczestnik oraz opiekun otrzymali wspaniałe upominki, a także  nagrody przygotowane przez p. Barbarę Toś. Z uczniami pracowali: p. Wojciech Mrozik, p. Stanisław Juda. Na zakończenie spotkania prezes p. Piotr Frańczak podziękował dyrekcji szkoły za doskonałą współpracę w zakresie organizacji turnieju. St. kpt. Tomasz Chmielewski z KP PSP w Sandomierzu pogratulował wszystkim uczestnikom ogromnej wiedzy pożarniczej i podkreślił, że pytania konkursowe były bardzo trudne. Dominice życzył dalszych sukcesów w zakresie tematyki pożarniczej.

   

  Wojciech Mrozik

 • OGŁOSZENIE

  Dyrektor Zespołu Placówek  Oświatowych w Koprzywnicy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy na rok szkolny 2018/2019.

  Dane dziecka w karcie zapisu muszą być zgodne z aktem urodzenia.

  Karty zapisu dzieci dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej: spkoprzywnica.sdupage.org w zakładce Dla rodzica

  Zapisy w sekretariacie szkoły od 12.03.2018r. do 12 04.2018r.

 • Regulamin Konkursu na wykonanie bajki pt.

  „Koprzywnickie bziuki ”

  Gazetka szkolna „Uczniowski Głos” ogłasza konkurs na wykonanie bajki

   

  1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności literackich, artystycznych uczniów, poznanie i przedstawienie w formie bajki lokalnego zwyczaju wielkanocnego bziuków koprzywnickich.

  2. Organizator: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy i  gazetka szkolna „Uczniowski Głos”.

  3. Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy, w kategorii klas:   

  • I – III SP  - bajka mająca 8 stron.
  • IV – VII SP – bajka mająca  10 stron

  4. Technika pracy: bajka o „bziukach”, przygotowana na kartkach z bloku technicznego. Do bajki należy dołączyć na osobnej kartce: imię, nazwisko i klasę autora bajki.

  5. Forma: bajka o bziukach koprzywnickich, powinna zawierać wyczerpujące  informacje o historii zwyczaju, sposobie prezentacji, wykonawcach. Na każdej stronie powinien być rysunek/ rysunki  i tekst bajki. Napisy powinny być napisane odręcznie, czarnym, grubym długopisem  lub flamastrem.

  6. Termin:  oddanie prac do 15 marca 2018 r.  do p. Marii Kossak - Błajszczak. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 20 marca 2018 r.

  7. Jury:

  1. p. Jolanta Bzduch – strona językowa bajki
  2. p. Teresa Majczak – strona historyczna bajki
  3. p. Marta Bochyńska, p. Maria Kossak – Błajszczak -  strona artystyczna bajki

  8. Kryteria oceniania:

  Ocenie podlegają:

  • poprawność językowa (gramatyka, interpunkcja, cechy typowe dla bajki),  fakty historyczne
  • zgodność z tematyką i celami konkursu
  • strona artystyczna (rysunki)
  • pomysłowość, oryginalność

  9. Nagrody:

  W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy bajki. Prace będą nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami, oceną celującą z języka polskiego, historii i plastyki,  dodatnimi punktami z zachowania lub pozytywną uwagą z zachowania.

  Informacja o zwycięzcach znajdzie się  w gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

  Prace nie są zwracane. Prawa autorskie po oddaniu bajki do jury przechodzą na szkolę.

   

  O bziukach koprzywnickich  można dowiedzieć się z:

  1. http://www.koprzywnica.naszdomkultury.pl/pliki/plik/gazetanr26-1487784463.pdf, strona 1
  2. http://www.koprzywnica.naszdomkultury.pl/pliki/plik/gazetanr15-1487783006.pdf, strona 2
  3. Józef Myjak, „Legendy i opowieści pocysterskiej Koprzywnicy”, strony 80-83.

   

 • A      P     E     L

  DOROŚLI I DZIECIAKI, POMÓŻCIE NAKARMIĆ PSIAKI I KOCIAKI!!!

  Aby dzieci rozumiały potrzebę niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom uczniowie kl. IIIc wraz z wychowawczynią p. Bożeną Grzyb i Samorządem Szkolnym organizują w naszej szkole ,,Zbiórkę karmy i akcesoriów potrzebnych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniska w Tarnobrzegu".

  Poprzez takie akcje staramy się kształtować w dzieciach wrażliwość na losy bezdomnych zwierząt.

  Do końca marca br. zbieramy w szkole:

  -karmę suchą i mokrą,

  -obroże, miski, smycze, kagańce itp.

  Dary składamy w sali nr 5. Wszystkie przyniesione podarunki zostaną przekazane podopiecznym schroniska. Udział w akcji wychowawcy nagrodzą pozytywnymi uwagami i punktami.

  Liczymy na Wasze wsparcie i dobry gest.                                       

                                   

   Organizatorzy

 • BEZPIECZNE FERIE-DOBRE RADY NA ZIMOWE WYPADY

   

  BEZPIECZNE FERIE-DOBRE RADY NA ZIMOWE WYPADY - Obrazek 19 lutego w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów i wychowawców z panem dzielnicowym mł. asp. Andrzej Strojnowskim, któremu towarzyszyła koleżanka, policjantka-st. asp. Krzysztofa Abramczyk. Gości powitał i przedstawił pan dyrektor Mirosław Sarzyński. Ponieważ od poniedziałku w szkole zaczynają się ferie zimowe, policjanci wyjaśnili uczniom, jak organizować bezpieczne zabawy na śniegu, jak unikać zagrożeń podczas zabaw na lodowisku, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu. Goście poruszyli również zagadnienia związane z cyberprzemocą. Dzieci z uwagą wysłuchały informacji przekazanych przez gości. Spotkanie zakończyły życzenia bezpiecznego i miłego wypoczynku zimowego!

 • „KU NIEPODLEGŁEJ”

  „KU NIEPODLEGŁEJ” - Obrazek 1Aby upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole, gdzie rozbudzanie patriotyzmu jest jednym z filarów wychowania dzieci i młodzieży został opracowany Szkolny Program Obchodów tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy. Jednym z jego punktów był pokaz historyczny przygotowany przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto zatytułowany „Ku niepodległej”, który odbył się 29 stycznia 2018 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły. Pokaz był swoistego rodzaju opowieścią o tym, jak Polacy walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Wzięli w nim udział uczniowie klas nauczania początkowego, oraz, w drugiej grupie, starsi uczniowie. Walorem pokazu było m.in. to, że przedstawione treści były dostosowane do wieku odbiorców, tak więc uczniowie ciekawie spędzili czas.

  Program obejmował:

  • wesołą lekcję historii, upamiętniającą dążenia niepodległościowe Polaków,
  • stroje z epoki (szwoleżera, powstańca, kosyniera, oficera I brygady Legionów Polskich)
  • powstanie narodowe - kościuszkowskie, okres Księstwa Warszawskiego, listopadowe, styczniowe, I Wojnę Światową,
  • kolekcję replik broni używanych przez powstańców w I wojnie światowej
  • opis życia Polaków pod zaborami
  • przybliżenie roli i legendy marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Legionów
  • demonstrację żołnierskiego ekwipunku i uzbrojenia,
  • przekazanie wartości patriotycznych.

  Kolejną uroczystością z cyklu uroczystości i wydarzeń kulturalnych, udziałem w której dyrekcja, nauczyciele i społeczność naszej szkoły podkreśli rangę obchodów stulecia odzyskania niepodległości będzie 155 rocznica obchodów potyczki pod Sperandą, bitwy powstania styczniowego. Speranda to nieistniejąca wioska położona na terenie naszej gminy w pobliżu Ciszycy. Znajduje się tam obelisk upamiętniający walki powstańców styczniowych. Uroczyste odsłonięcie obelisku miało miejsce 22 kwietnia 2012. Pomnik ustawiony jest nieopodal przeprawy promowej do Tarnobrzega i stanowi go okazały głaz granitowy z tablicą wykonaną z czarnego granitu. Na tablicy został wryty krzyż oraz napis: Gloria Victis (Chwała Zwyciężonym). Obchody tego wydarzenia będą miały miejsce 15 marca. Rozpocznie je Msza św. odprawiona w intencji powstańców w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Łukowcu. Następnie uczestnicy obejrzą patriotyczny program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a także wysłuchają prelekcji na temat tamtego wydarzenia. Obchody zakończy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy obelisku w Sperandzie. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości rocznicowej.

  Jolanta Bzduch

   

  SZKOLNY PROGRAM OBCHODÓW 100-LECIA
  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W 2018 R.

   

   

  Lp

  Termin

  Opis wydarzenia

  Organizator / współorganizator

  Odpowiedzialni

  1.

  styczeń-grudzień

  2018 r.

  Artykuły ilustrujące drogę Polaków do  odzyskania niepodległości zamieszczone na stronie internetowej szkół Zespołu.

  Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

   

  p. T. Majczak

  p. S. Marcjan

  p. K. Bąk

  p. M. Kępa

   

  2.

  styczeń- grudzień

  2018 r.

  Wystawki, gazetki szkolne poświęcone 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

  Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

   

  Wychowawcy klas

  3.

  styczeń 2018r.

  Pokaz grupy artystycznej Rekonstrukto „Ku niepodległej”-opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę.

  Szkoła Podstawowa

  im. Władysława Jasińskiego

  w Koprzywnicy

  Wychowawcy klas

  4.

  15 marca 2018r.

  Uroczyste obchody 155 rocznicy potyczki pod Sperandą:

  -Msza święta w kościele Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Łukowcu

  -patriotyczny program artystyczny,

  -prelekcja,

  -złożenie kwiatów przy obelisku.

  Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

  p. A. Kolasińska

  p. T. Majczak

  p. M. Bochyńska, p. G. Zwolski, -poczet sztandarowy

  Wychowawcy klas

  5.

  marzec-maj 2018 r.

  Warsztaty plastyczne-wykonanie kotylionów flag, godła.

  Szkoła Podstawowa

  im. Władysława Jasińskiego

   w Koprzywnicy

  Wychowawcy klas III

  6.

  wrzesień 2018 r.

  Konkurs plastyczny-Marszałek Józef Piłsudski.

  Szkoła Podstawowa

  im. Władysława Jasińskiego

  w Koprzywnicy

  Wychowawcy klas VI

  7.

  wrzesień –

  grudzień

  2018 r.

  Lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, konkursy literackie poświęcone tematyce odzyskania niepodległości przez Polskę

  Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

  Wychowawcy klas

  8.

  wrzesień –

  grudzień

  2018 r.

  Wyjazdy edukacyjno-historyczne uczniów ze szkół szlakiem bitew o niepodległość

  Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

  Wychowawcy klas

  9.

  11 listopada 2018 r.

   

  Uroczystość obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski przed Murem Straceń w Koprzywnicy: -V Wielki Marsz Niepodległości,

  -Msza św. za Ojczyznę w kościele św. Floriana,

  -przemarsz pod Mur Straceń,

  - złożenie wieńców przez delegacje.

  Dyrekcja, nauczyciele

  i społeczność szkolna Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

  Wychowawcy klas

  10.

  listopad

  2018 r.

  Akademia szkolna z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

  Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

  p. Ewa Tenderenda

  p. B. Miklas

  p. B. Dębowska

   

 • WARSZTATY LOGOPEDYCZNE

   

      WARSZTATY LOGOPEDYCZNE - Obrazek 1W dniu 25 stycznia 2018r. w oddziale przedszkolnym odbyły się warsztaty logopedyczne dla dzieci przeprowadzone przez logopedę szkolnego Sylwię Sado. Głównym celem warsztatów było przekazanie dzieciom wiedzy i niezbędnych informacji z zakresu ćwiczeń logopedycznych w formie zabawy oraz uświadomienie, jak duże znaczenie ma prawidłowy rozwój mowy. Zdolność dziecka do prawidłowego wysławiania się powinna iść w parze z wiedzą zdobywaną na zajęciach z innych przedmiotów. Prawidłowe wymawianie dźwięków mowy nie jest możliwe bez odpowiedniej sprawności narządów artykulacyjnych, czyli warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego, oraz umiejętności efektownego oddychania. Niezbędne jest również rozumienie wypowiedzi i pełna sprawność słuchowa. Dzieci mogły posłuchać bajki pt: ,,Wiewiórka sprząta swoje mieszkanie” oraz wykonywać ćwiczenia artykulacyjne. Kolejnym ćwiczeniem słuchowym, które dzieci miały wykonać to ćwiczenie  pt. ,,Czyj to głos”, gdzie rozpoznawały różne odgłosy zwierząt w, które wcielali się koledzy i koleżanki z grupy przedszkolnej. Dużo  radości  sprawiło  dzieciom  dmuchanie  na  piórko,  dmuchanie  balonika  czy  przenoszenie chrupek czekoladowych z talerzyka na talerzyk   za  pomocą  słomki, dmuchanie na chrupki kukurydziane oraz jedzenie paluszków bez trzymania rąk. Najsmakowitszą atrakcją dla dzieci było zlizywanie z ust masła orzechowego. Następnie dzieci miały pokolorować rysunki zwierzątek z najbliższego otoczenia i wspólnie stworzyły plakat z onomatopejami. Na koniec  dzieci zostały nagrodzone popcornem  i  ryżem preparowanym, który miały zjeść zlizując  z talerzyka.

             Warsztaty przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Warto bowiem ćwiczyć artykulatory, a poświęcony temu czas z pewnością nie pójdzie na marne i w przyszłości przyniesie wspaniałe efekty.

   

   

                                                                                                       Logopeda Sylwia Sado

   

   

 • SPOTKANIE Z GWARĄ

  SPOTKANIE Z GWARĄ - Obrazek 115 stycznia 2018r w naszej szkole z inicjatywy wychowawczyni klasy IIIc Pani Bożeny Grzyb odbyło się klasowe ,,Spotkanie z gwarą’’, które poprowadził Pan Andrzej Cebula, regionalista i przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego z Andruszkowic. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest gwara i co ją wyróżnia. Zapoznali się również z gwarą koprzywnicką oraz hasłami zawartymi w ,,Słowniku gwary sandomierskiej’’ autorstwa gościa. W słowniku ujętych jest blisko 1110 haseł, które zostały zgromadzone na podstawie rozmów i konsultacji ze starszymi ludźmi. Większość z nich stanowią słowa już nieznane, zupełnie zapomniane. Słownik to efekt siedmiu miesięcy pracy autora. Na swoim koncie Pan Andrzej ma kilka publikacji, ale ta najnowsza to prawdziwy rarytas, podbija serca dorosłych i dzieci. Gwara, jak mówi autor, jest piękna i jednocześnie trudna. Zainteresowanie tym zjawiskiem to efekt patriotyzmu lokalnego. Ważne jest to, aby przekazać zapomniane słowa i zwroty następnym pokoleniom .Teraz już garstka starszych mieszkańców naszego regionu posługuje się gwarą. Gwara staje się coraz mniej zrozumiała dla młodych. Nie powinniśmy się jej wstydzić, ponieważ jest to nasze bogactwo.   Pasją Pana Andrzeja oprócz pisania jest też kolekcjonowanie żelazek. W ciągu 15 lat uzbierał ich ponad 200. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.  

  Bożena Grzyb                  

   

 • OGŁASZAMY KONKURS

  KONKURS PLASTYCZNY
  Hasło: „NIE WYRZUCAJ, TYLKO WRZUCAJ”

   

   

  CEL:

   

  - wzbudzenie wrażliwości ekologicznej i inspiracji twórczych
  - propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów
  - rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego
  - zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży

   

  1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
   wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.
   2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I - III.
   3. Uczeń wykonuje plakat w formacie A3 (297x420), zawierający hasło: „Nie wyrzucaj, tylko wrzucaj”.
   4. Plakat ma być wykonany za pomocą farb plakatowych, praca wykonana ręcznie.
   5. Plakat ma przedstawiać pojemniki lub worki do segregacji z oznakowaniem kolorystycznym: zielony- szkło, niebieski- papier, żółty- tworzywa sztuczne i metale, brązowy- odpady organiczne (BIO)
   6. Ocenie podlegać będzie: zgodność formalna z regulaminem konkursu, estetyka wykonania, ujęcie tematu.
   7. Prace konkursowe należy składać do 10 kwietnia 2018 r. do Wychowawców.


   Drodzy uczniowie!
   Zapraszamy do pracy i życzymy Wam twórczych pomysłów.
 • OGŁASZAMY KONKURS

  KONKURS NA: „ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII”

   

   

  CEL:


  - kształtowanie postaw proekologicznych i wzbudzenie potrzeby ochrony środowiska, w którym żyjemy.
  - utrwalenie wśród uczniów nawyku zbierania zużytych baterii oraz przekazywania ich uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty zbiórki i punkty odbioru baterii.
  - rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe środowisko.
  - wzbogacenie wiedzy na temat procesu odzysku, unieszkodliwiania
  i recyklingu odpadów niebezpiecznych.

   

   

  1. Konkurs przeprowadzony jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
       wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.
   2. Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Placówek Oświatowych
   w Koprzywnicy.
   3. Uczestnicy konkursu zbierają zużyte baterie do specjalnych pojemników i worków.
   4. Termin zbiórki baterii upływa0 kwietnia 2018r.
   5. Za przyniesione baterie uczniowie otrzymują pozytywne uwagi i punkty.
   6. W konkursie zostanie wyłonionych i nagrodzonych dwóch uczniów, którzy zbiorą największą ilość baterii.

   

   

  Drodzy uczniowie!
  Szukajcie i zbierajcie.

 • OGŁASZAMY KONKURS

  KONKURS NA KRZYŻÓWKĘ EKOLOGICZNĄ
  HASŁO: „RECYKLING WAŻNA RZECZ”

   

   

  CEL:

   

  - pogłębianie wiadomości na temat gospodarki odpadami oraz propagowanie selektywnej zbiórki odpadów,
  - zapoznanie się z pojęciami z dziedziny recyklingu odpadów,
  - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska,
  - wzbogacanie wiedzy na temat dalszego wykorzystywania posegregowanych surowców
  1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.
  2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV - VII.
  3. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie krzyżówki ekologicznej do podanego hasła „RECYKLING WAŻNA RZECZ”, tworząc pytania i odpowiedzi
   o tematyce związanej z recyklingiem odpadów.
  4. Krzyżówka powinna mieć formę papierową o formacie A4.
  5. Pytania, hasło, krzyżówka powinny być wydrukowane na komputerze obustronnie na jednej kartce.
  6. Należy też stworzyć odpowiednią oprawę dla przygotowanej krzyżówki

   w dowolnej płaskiej technice plastycznej wykonanej ręcznie.
  7. Prace konkursowe składamy do 10 kwietnia 2018r. do pani Jolanty Ordon.  Drodzy uczniowie!
  Zapraszamy do pracy i życzymy Wam kreatywności i oryginalności pomysłów. 

 • AKADEMIA  BEZPIECZNEGO  PUCHATKA

   AKADEMIA  BEZPIECZNEGO  PUCHATKA - Obrazek 1Na bezpieczeństwo dzieci zasadza się wiele zagrożeń: podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, czy w czasie zabawy. Rodzice, nauczyciele, różne instytucje starają się, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. W związku z powyższym środowisko szkolne jakim jest Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy zaproponowało swoim wychowankom udział w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka” mającym  ma na celu  zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów. W styczniu 2018r. 44 pierwszaków z klasy Ia i Ib przystąpiło do realizacji projektu. W cyklu kilku zajęć dydaktycznych za pomocą różnych metod i form pracy, dzieci utrwalały podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, doskonaliły umiejętności przewidywania niebezpiecznych sytuacji w drodze do szkoły, omawiały zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, przypominały sobie zasady dotyczące bezpieczeństwa w domu, w szkole i na podwórku. Lekcje te zapoznawały także  dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz z zagrożeniami, jakie mogą czyhać na nie w sieci. Pierwszoklasiści m. in. dzięki temu programowi znają prosty schemat ratowania życia, umieją wezwać służby ratunkowe, rozwijały kreatywność i umiejętność  efektywnego zapamiętywania. W ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka” po zakończeniu zajęć pierwszaki wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa będącym  podsumowaniem programu edukacyjnego. Po przeprowadzeniu testu, Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy nabyła  prawo do posługiwania się prestiżowym certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

                                                                                                                                        Ewa Dziuba

   

 • - Obrazek 1

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego biorą od 13 lat udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego SPRACHDOKTOR i zajmują czołowe miejsca w województwie w swoich kategoriach wiekowych. Nasza Szkoła otrzymała CERTYFIKAT w dowód uznania zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2016/2017 realizowanych przez Łowcy Talentów JERSZ.

  Maria Kossak-Błajszczak

   

 • WARTO NIEŚĆ RADOŚĆ INNYM!

  WARTO NIEŚĆ RADOŚĆ INNYM! - Obrazek 1

  12 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły odwiedzili podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie. Z otwartym sercem i kolędą na ustach, młodzi artyści przebrani za Maryję, św. Józefa, anioły, pastuszków i królów opowiedzieli nie tylko o Bożym Narodzeniu, ale też o tym, że warto kochać innych ludzi. Tym samym podtrzymali świąteczną atmosferę panującą wśród seniorów od kilku tygodni. Podczas spektaklu na wielu twarzach malowała się zaduma, a niektórym łza zakręciła się w oku. Piękna ta przyjaźń międzypokoleniowa i wspaniała postawa uczniów naszej szkoły. Myśl, która przyświecała tej wizycie –„ Warto nieść radość innym”, właśnie w takich chwilach realizuje się najpełniej. Uczniów przygotowały panie: Agnieszka Kolasińska, Magdalena Komorowska, Jolanta Ordon.

   

   

                                                                                                                                Jolanta Ordon

   

   

   

 • APEL Z OKAZJI 75 ROCZNICY ŚMIERCI WŁ. JASIŃSKIEGO

  „Dla Ciebie Ojczyzno”

  APEL Z OKAZJI 75 ROCZNICY ŚMIERCI WŁ. JASIŃSKIEGO - Obrazek 19 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym po raz kolejny uczczono pamięć o naszym patronie Władysławie Jasińskim z okazji 75 rocznicy Jego śmierci. Uczniowie naszej szkoły przypomnieli w montażu słowno-muzycznym  najważniejsze fakty z życia bohatera  oraz Jego  wielkie zaangażowanie w walkę o wolną ojczyznę. Życie i postawa naszego patrona jest wzorem do naśladowania dla uczniów naszej szkoły, którzy nieustannie kształtują swój  szacunek dla symboli narodowych, sztandaru szkoły oraz prezentują właściwą postawę przy śpiewaniu hymnu szkoły. Uroczystość zakończyło złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy przez delegację uczniów pod płytą poświęconą Władysławowi Jasińskiemu. Dyrektor p. Mirosław Sarzyński podziękował uczniom klas  III b, IV c i VI b oraz nauczycielom przygotowującym uczniów: p. Iwonie Kopeć, p .Agnieszce Kolasińskiej, p. Marcie Bochyńskiej, p. Monice Różyc i p. Ewie Tenderendzie oraz podkreślił, że uczniowie naszej szkoły rozumieją i szanują naszego patrona-bohatera i są dumni z bycia uczniami Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy.

   

   

 • REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

  REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

  Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

  „Poznaj nas po LOGO”

  1. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.
  1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa od 10.01.2018r. do 05.02.2018r.
  1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych, rodzice oraz absolwenci szkoły.
  2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
   w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.
  6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
  1. Forma prezentacji pracy konkursowej
  1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
  2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
  3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  • Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
  • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
  1. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • składać się :
  • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
  • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
  1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym
   i kolorystycznym.
  2. Prace należy składać podając:
  • imię i nazwisko,
  • klasę,
  • nośnik z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
  1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1. Prace należy składać do dnia 05.02.2018r. do p. Moniki Różyc,
   p. Aleksandry Sławek lub p. Anety Drypy.
  2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa
   w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  4. Organizator nie zwraca prac.
  1. Kryteria oceny prac konkursowych
  1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
  • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
  • czytelność i funkcjonalność projektu,
  • estetyka wykonania projektu.
  1. Ocena prac konkursowych
  1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową,
   w składzie:
  • Dyrektor szkoły
  • Przedstawiciel Rady Rodziców
  • Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich
  • Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

  w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

  1. Rozstrzygnięcie konkursu
  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
  2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
  3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Wyniki konkursu pt. „Wiersz Wigilijny”

  Wyniki konkursu pt.

  „Wiersz Wigilijny”,

  zorganizowanego przez gazetkę szkolną

  „Uczniowski Głos”

   

  Klasy I - III

  I miejsce – Mikołaj Koryciński  III c

  II miejsce – Emilia Bokwa  III c

  III miejsce – Jakub Wiśniewski III c

   

  Klasy IV – VII

  I miejsce – Wiktoria Kolasińska V a

  II miejsce – Kawecki Kamil IV a

  III miejsce – Katarzyna Zych IV b

   

   

   

 • Wyniki konkursu

  Wyniki konkursu na Symboliczną Ozdobę Bożonarodzeniową
  pochodzącą z jednego z krajów europejskich

   

  I miejsce – Patrycja Osuch – IV a

  II miejsce – Michał Kolasiński – III c

  III miejsce – Bartosz Bielski – IV a

  Wyróżnienia

  Kacper Złotek  III b

  Katarzyna Zych IV b

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy
  ul. Szkolna9
  27-660 Koprzywnica
 • 015 8476123
  numery wewnętrzne:
  sekretariat-3
  gabinet wicedyrektora- 4
  biblioteka-5
  gabinet pedagoga- 6
  świetlica-7

Galeria zdjęć