Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy
  ul. Szkolna9
  27-660 Koprzywnica
 • 015 8476123
  numery wewnętrzne:
  sekretariat-3
  gabinet dyrektora- 4
  biblioteka-5
  gabinet zastępcy dyrektora- 6
  świetlica-7
Wtorek 21.04.2015

"Verba docent, exempla trahunt"

"Słowa uczą, przykłady pociągają"

Aktualności

 • WYCIECZKA UCZNIÓW KLAS IV

   

  WYCIECZKA UCZNIÓW KLAS IV

  DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W JANCZYCACH

  I RUIN ZAMKU KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE.

  9 kwietnia 2015r. uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Janczyc i Ujazdu. W pierwszej części wycieczki zwiedzali Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Pracownik zakładu w roli przewodnika zapoznał uczniów z historią powstania przedsiębiorstwa. Uczniowie z sali monitoringu obserwowali pracę w nowoczesnej hali sortowni, oddanej do użytku w 2014r. gdzie posegregowane odpady trafiają w celu wydzielenia surowców wtórnych: (m.in. papieru, kartonu, tworzyw, szkła i metalu.  Wydzielone surowce wtórne trafiają do specjalnych firm zajmujących się recyklingiem. Odpady komunalne są wstępnie przetwarzane, a wydzielona z nich frakcja organiczna w części jest kompostowana. Pozostałość jest deponowana na składowisku. Uczestnicy wycieczki obejrzeli poszczególne stanowiska zakładu, a duże zaciekawienie uczniów wzbudziły maszyny pracujące na składowisku. ZUOK w Janczycach jest zarządzany przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, do którego należy też gmina Koprzywnica.  W drugiej części wycieczki uczniowie zawitali do Ujazdu, gdzie stoją ruiny zamku Krzyżtopór, wzniesionego w latach 1631-1644, z fundacji Krzysztofa Ossolińskiego. Ta XVII-sto wieczna rezydencja o ogromnych rozmiarach, oczarowuje swoją architekturą i historią powstania. Jest ona typowym przykładem tzw. ,,palazzo in fortezza”, czyli reprezentacyjnej rezydencji przystosowanej do obrony. Pani przewodnik przedstawiła nie tylko historię tego zamku, ale również kilka opowieści i legend z nim związanych. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o zastosowaniu podczas budowy symboliki liczb nawiązującej do kalendarza: okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal wielkich tyle, ile miesięcy, a 4 narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów. Wycieczka była bardzo udana, dostarczyła uczestnikom wielu ciekawych informacji na temat recyklingu śmieci oraz faktów i legend związanych z historią zamku Krzyżtopór. Organizatorami wyjazdu byli wychowawcy klas IV: p. Teresa Majczak i p. Barbara Miklas, opiekę nad grupą sprawowała także p. Monika Różyc.

 • WIOSNA W NASZEJ SZKOLE

  Ranek i przedpołudnie 24 marca br. wyglądały w naszej szkole inaczej niż typowy dzień szkolny. W ten marcowy wtorek w mury naszej szkoły zawitała Pani Wiosna. Powitaliśmy Ją w tym roku w języku angielskim. Przybliżenie zwyczajów związanych z przywitaniem wiosny w krajach Europy, hasło dnia  „Co kraj, to obyczaj” i prezentacje artystów w języku angielskim, miały na celu uświadomienie uczniom istoty tradycji dla każdego narodu, a także zachęcenie ich do nauki języka obcego poprzez zapoznanie ich z kulturą, zwyczajami, słynnymi postaciami, krajami Wielkiej Brytanii, a także poprzez udział w konkursach.

 • I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY – KRAJOBRAZY POLSKI

   

  30 marca 2015r. w naszej szkole odbył się I Międzyszkolny konkurs przyrodniczy –Krajobrazy Polski. Celem konkursu było m.in.motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy, utrwalenie wiadomości o krajobrazach Polski oraz integracja uczniów z różnych szkół w regionie. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci szkół podstawowych z Łoniowa, Sulisławic i Koprzywnicy,którzy pod okiem swoich nauczycieli przyrody przygotowywali się do tego konkursu. Zaproszenie na konkurs przyjęli i swoją obecnością zaszczycili nas:sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica pani Dorota Kruszec-Nowińska, nauczyciele emeryci pani Zofia Komorowska i pan Jan Beksiński. Konkurs otworzyła p. wicedyrektor szkoły Jolanta Bzduch, życząc wszystkim uczniom osiągnięcia jak najlepszego wyniku w konkursie. Następnie uczniowie przystąpili do pisania testu. Po zakończonej części konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców uczniów klasy IVb, a komisja konkursowa sprawdzała testy konkursowe. Po zakończeniu prac komisji, jej członkowie ogłosili wyniki wręczając zwycięzcom nagrody książkowe i dyplomy.

 •        

 • „KOCHAĆ BOGA PONAD WSZYSTKO”

  25 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne. Ponieważ w tym roku przypada X rocznica śmierci Papieża świętego Jana Pawła II, dlatego też spotkania rekolekcyjne upływały pod Jego patronatem.  „Kochać Boga ponad wszystko”- oto hasło, które stało się myślą przewodnią rozważań rekolekcyjnych dla społeczności uczniowskiej. Pierwszego dnia Rekolekcji, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie udali się do pobliskiego kościoła św. Floriana. Tuż po wspólnej modlitwie głos zabrała pani Beata Dębowska, dyrektor naszej szkoły. Powiedziała: ,,Przyszliśmy dziś wszyscy do świątyni; uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej z Koprzywnicy, z Gnieszowic i Niedźwic po to, aby w skupieniu wsłuchać się w Słowo Boże, a czas rekolekcji wykorzystać na pogłębianie naszej relacji z Chrystusem. Tegoroczne rekolekcje przeżywamy w Roku św. Jana Pawła II. Ten Gigant ducha i umysłu przekonywał nas słowami, przykładem życia, że musimy stale uczyć się modlitwy. Przyszliśmy więc po to, aby się modlić, a przez modlitwę zyskać motywację i siły do tego, aby ciągle odnajdywać tę właściwą drogę będącą przygotowaniem do ponownego przeżywania Wielkiej Tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Króla. ,,Kochać Boga ponad wszystko”, to hasło tegorocznych rekolekcji. Parafrazując słowa Jana Pawła II mamy nadzieję, że Bóg przemieni zamknięte oczy nasze w oczy szeroko otwarte na Piękno rzeczywistsze, na Miłość i Dobro, a miły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż otoczy nas tu wszystkich ciepłym wiatrem”. Następnie uczniowie powitali księdza Pawła Zyśko, który przybył do nas z Wiązownicy. W dalszej części uczestniczyliśmy w nabożeństwie Słowa, a następnie mogliśmy poznać szkołę postaw i gestów liturgicznych. Drugiego dnia rekolekcji, tj. 26 marca 2015 roku również wspólnie wyszliśmy do kościoła, aby uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym i spowiedzi świętej. Uczniowie klas 0, I, II mieli w tym czasie zajęcia na sali gimnastycznej naszej szkoły. Ostatniego dnia rekolekcji znów udaliśmy się razem do kościoła, gdzie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej oraz wspólnej Mszy Świętej. Podczas spotkań uczniowie mogli pogłębić podstawowe prawdy związane z naszą wiarą , przyjąć sakrament pokuty i po raz kolejny rozpocząć prawdziwą przygodę kroczenia za Jezusem. Zajęcia w kościele i szkole ,nabożeństwa, przynoszenie pod krzyż Chrystusa naszych słabości i grzechów wyrysowanych przez uczniów i złożonych na Ołtarzu w czasie Mszy Świętej, to kolejna szansa odnowienia zaniedbanej więzi z Chrystusem i solidne przygotowanie do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego. W czasie tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych wielu uczniów wzięło udział w konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu plakatu zapraszającego i reklamującego te doniosłe wydarzenia .Z naszej szkoły najlepsze plakaty przygotowały: Patrycja Osuch z klasy I „a” oraz Paulina Podkowa - klasa V „a”. Serdecznie gratulujemy !

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy
  ul. Szkolna9
  27-660 Koprzywnica
 • 015 8476123
  numery wewnętrzne:
  sekretariat-3
  gabinet dyrektora- 4
  biblioteka-5
  gabinet zastępcy dyrektora- 6
  świetlica-7

Galeria zdjęć